Home » Economie Spanje boomt

Economie Spanje boomt

Gepubliceerd op 17 mei 2018 om 01:00

  • De Spaanse economie is het jaar sterk begonnen door in het eerste kwartaal te groeien met 0,7 procent
  • De vooruitzichten voor de economie blijven sterk, al denken wij dat de groei iets zal afzwakken van 3,1 procent in 2017 naar 2,8 procent in 2018 en 2,2 procent in 2019

Dit is een samenvatting van de Engelstalige publicatie Spain’s economy keeps going strong

De Spaanse economie kwam dit jaar sterk uit de startblokken

De Spaanse economie is het jaar sterk begonnen. De economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De eurozone economie groeide slechts met 0,3 procent. 

Onzekerheid over de afloop van de Catalaanse strijd om onafhankelijkheid en de internationale handelsspanningen hebben tot dusverre ogenschijnlijk weinig impact gehad op het optimistische sentiment van huishoudens en bedrijven en ook het economische herstel niet ondermijnd.

Figuur 1: De economie houdt zich sterk
Bron: Macrobond, Rabobank
 
Figuur 2: Ondank daling is werkloosheid erg hoog
Bron: Macrobond, Rabobank
 

De groei blijft sterk, maar verliest wel wat snelheid

De vooruitzichten voor de Spaanse economie zijn positief. Wij verwachten dat de Spaanse economie dit en volgend jaar harder groeit dan de eurozone economie. Spanje blijft het net als in de afgelopen jaren dus beter doen dan de meeste andere eurozone lidstaten. Wel denken we dat ook in Spanje de groei iets zal afzwakken, van 3,1 procent in 2017 naar 2,8 procent in 2018 en 2,2 procent in 2019.

Volledig herstel arbeidsmarkt is lange baanwerk

Het sterke economische herstel van de afgelopen jaren is ook duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid groeide de laatste jaren sterk en de werkloosheid daalde flink. De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt blijven goed, en dat is nodig ook, want met een werkloosheid van 16,1% is er nog altijd een lange weg van herstel te gaan. 

De Catalaanse crisis heeft vooral impact op de langere termijn

Hoewel de impact op de korte termijn beperkt is, kan de Catalaanse crisis wel degelijk een negatief effect hebben op de economie op de langere termijn. Immers, als de centrale Spaans regering tijd moet besteden aan het zoeken naar een oplossing voor de Catalaanse crisis, blijft er minder tijd over om te kijken naar economische en fiscale maatregelen die nodig zijn om de lage potentiële groei op de lange termijn te verhogen en om de nog altijd zwakke overheidsfinanciën te verbeteren.

Om het glas liever half vol dan half leeg te zien, zouden we kunnen we stellen dat de huidige spanningen uiteindelijk mogelijk leiden tot een evenwichtigere inrichting van wat regio’s bijdragen aan de begroting van de centrale overheid en wat ze daarvoor terugkrijgen. Hoewel dat positief zou kunnen uitpakken voor de sociale stabiliteit op langere termijn, is het nog te vroeg om te kunnen oordelen over wat de impact zou zijn op de economie en de centrale begroting.

De arbeidsmarkt

In Spanje werden in 2017 ruim 21,5 miljoen nieuwe arbeidscontracten ondertekend. Volgens het Ministerie van Arbeid gaat het om een historisch record. Maar 19,6 miljoen daarvan of 91% waren tijdelijke contracten. En ook dat is een record. Het laatste cijfer weerspiegelt de grote kwetsbaarheid van de Spaanse arbeidsmarkt.

Er valt ook goed nieuws te rapen. Zo werden bijna 2 miljoen contracten van onbepaalde duur ondertekend en dragen nu 611.000 meer mensen bij tot de sociale zekerheid. 18,46 miljoen Spanjaarden zijn nu aan het werk. Dat zijn er 3,42% meer dan in 2016. De werkloosheid daalde met 290.000 tot 3,4 miljoen mensen. Dat is het laagste aantal in 8 jaar. Ook daalde de werkloosheid in alle 50 de Spaanse provincies.

 

Toch overheerst groot scepticisme. Tijdelijke contracten zijn volgens velen valse contracten, die de sociale zekerheid beperken, opleidingen annuleren en de waardigheid ondermijnen. Ook internationale instellingen als het IMF, de OESO en de Europese Commissie hekelen de tijdelijke contracten, die geen enkele sociale bescherming bieden en meestal slecht betalen.


«   »