Zonnepanelen worden interessanter?

Gepubliceerd op 23 mei 2019 om 01:00

De huidige socialistische regering van premier Pedro Sánchez heeft per direct via een Koninklijk decreet een einde gemaakt aan de zogenaamde zonbeslasting en bureacratische tegenwerkingen wat betreft zonnepanelen voor eigen gebruik. Dit houdt dus in dat er een einde is gekomen aan de beruchte “impuesto al sol” wat een stimulans zal zijn voor de Spanjaarden om over te schakelen op eigen zonnepanelen.

Deze vrijdag heeft de Spaanse regering aan de hand van het Ministerie van Ecologische Overgang via een Koninklijk decreet in de Ministerraad besloten dat er een eind komt aan de zonbelasting voor zonnepaneel gebruikers die niet meer dan 100 kWh produceren.

Daarnaast worden de administratieve en technische handelingen vereenvoudigd en komt er een einde aan het tegenwerken van de installatie van zonnepanelen. Ook erkent de Spaanse regering vanaf nu het recht op eigen gebruik voor persoonlijk of meerdere gebruikers (zoals in een appartementencomplex). Men heeft dus het recht om zelf elektriciteit op te wekken en te gebruiken zonder dat daar een tol of kosten voor betaald dient te worden.

Aan de hand van de veranderingen in de wetten op het zonnepanelen gebruik moet het voor de consument makkelijker worden om alternatieve energiebronnen te kunnen hebben in plaats van de traditionele manieren die door de elektriciteitsmaatschappijen worden aangeboden.

Dat zorgt ervoor dat niet alleen de kosten voor de gebruikers omlaag kunnen gaan maar ook dat er minder gevraagd wordt van het elektriciteitsnet, er meer energie onafhankelijkheid komt en de gasuitstoot zal verminderen wat weer ten goede komt aan het milieu. Daarnaast zal het gebruik van zonnepanelen banen creëren zoals de productie, installatie en onderhoud van de installaties, aldus de regering.

Het is een hele mijlpaal omdat nadat de “impuesto del sol” in 2015 door de toenmalige conservatieve regering van de Partido Popular en premier Rajoy werd ingesteld dit ervoor zorgde dat Spanje van toonaangevend land op het gebied van groene energie wegzakte naar een land dat de schone energie tegenwerkte.

Afgelopen maart werd er door de PP in het congres (waar deze partij de meerderheid heeft) nog een veto uitgesproken tegen de afschaffing van de zonbelasting terwijl dit door alle andere politieke partijen gesteund werd. Volgens de PP zou het opheffen van de zonbelasting inhouden dat de staatskas 162 miljoen euro minder zou binnenhalen.

Wat is zonbelasting

Volgens die wet (die nu wordt afgeschaft) moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenaamde “impuesto al sol”. Deze moet betaald worden over elke kWh die geproduceerd wordt door de eigen installatie.

Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen terwijl men wel kosten maakt voor de infrastructuur.

Het is een belasting die bijna de helft is van de kWh-prijs die de consument betaalde aan het stroombedrijf. “Solidariteit met de andere consumenten”, noemde de regering dat in 2015 toen deze wet werd aangenomen.

Uitzonderingen

In principe zouden alle eigenaren die zonnepanelen of een fotovoltaïsche productiesysteem hebben geïnstalleerd in hun huis of eigendom de zonbelasting moeten betalen. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij men vrijgesteld is van de extra belasting zoals bij installaties met minder dan 10 kWh stroom en gebruikers van zonnepanelen op de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Ook gebruikers op de Balearen genieten van een vermindering van de zonbelasting.

Eigenaren van zonnepanelen die niet op het gewone stroomnetwerk zijn aangesloten, zoals als men in de natuur woont of op een boot, hoeven de zonbelasting ook niet te betalen want zij maken immers geen gebruik van het vaste netwerk en zorgen dus ook niet voor kosten bij de energieleveranciers.

Praktijk

In de praktijk is echter gebleken dat niemand deze zonbelasting ooit betaald heeft in Spanje maar alleen het feit dat deze bestaat heeft er bij de Spanjaarden voor gezorgd dat men besloot niet over te stappen op zonnepanelen. Zo zouden er ook boetes gegeven kunnen worden tussen de 6.000 en 60 miljoen euro.

Al met al leek het dus een storm in een groot glas water en was de zonbelasting iets om mensen bang te maken. Het is echter wel een bangmakerij die de Spaanse regering graag warm hield omdat ze nu eenmaal zwaar beïnvloed werd/wordt door de energiesector in het land (denk aan draaideuren politiek etc.).

Hoe meer potentiële zonne-energie gebruikers denken dat er extra belastingen gelden, de administratie en aanvraag moeilijk is, de kosten hoog zijn en er hoge boetes gelden als je niet aan de regels voldoet, hoe meer mensen van het gebruik van zonnepanelen afzien.