Veiligheid is voor ons héél belangrijk.

Wij willen onze mensen en bezoekers een veilige en prettige omgeving aanbieden.

Even een opsomming wat wij doen om een optimale veiligheid te bereiken.

 1. Elke werf wordt vooraleer de werken starten omheind en slotvast gemaakt. Zo kunnen geen onbevoegde personen op de werf. Kunnen ook geen kinderen op de werf. En kunnen we de toegang controleren en zorgen dat bezoekers en personeel op een correcte manier de werf betreden.
 2. Een werf bezoeken kan enkel op afspraak en met begeleiding van minstens een werfleider.
 3. Op grote werven kan er ook bewaking zijn.
 4. Elk personeelslid en ook toeleveranciers moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften, o.a. het dragen van een helm, Veiligheidsschoenen type 3, een veiligheidsbril, gehoorbescherming bij gebruik van machines die teveel DB produceren. een stofmasker bij gebruik van slijpmachines of ander stof producerende machines, Handschoenen, de gepaste werkkleding, ladders moeten zodanig geplaatst worden dat deze veilig te gebruiken zijn, vanaf een bepaalde hoogte moet er valbeveiliging gebruikt worden.
 5. Alle werkputten of/en gevaarlijke plaatsen worden omheind met lint.
 6. Regelmatig opleiding volgen over het correct gebruik van machines en materieel om het lichaam minimal te belasten.
 7. Het gebruik van Ytong is daar onderdeel van omdat dit een licht materiaal is en gemakkelijk om te manipuleren.
 8. We maken per werf een veiligheidsplan.
 9. Er is een veiligheidscoördinator die regelmatig inspecteert en sensibiliseert.
 10. Rusttijden moeten gerespecteerd worden, evenals regelmatig water drinken.
 11. Tijdens de werkuren is alcohol volledig verboden!
 12. vooraleer een bepaald werk aangevat wordt moet er een procedure uitgeschreven zijn hoe dit veilig kan verlopen.

 

Veiligheid is topprioriteit want zonder gezonde en gelukkige mensen kan je niets realiseren.

 

Villa-costablanca.be heeft natuurlijk een prima arbeidsongevallenverzekering en een prima BA beide bij AXA een van de grotere verzekeringsbedrijfven van Europa.

Deze dekken veel calamiteiten, doch een bezoeker betreedt op eigen risico de werf en is zelf verantwoordelijk voor het correct inschatten van risico's en gebruik van veiligheidsmiddelen, die ter beschikking worden gesteld door ons.

 

Wij vragen dan ook begrip omdat veiligheid ook ten koste gaat van een zekere flexibiliteit

De toegang tot de werf niet ten allen tijde mogelijk is.