De wasplaats plaats je bij voorkeur aan het stalgebouw, licht afhellend weg van de stallen. de beton moet ruw zijn net zoals in de stallen, dit geeft een betere grip voor de hoeven.

De mestbak wordt op gewapende beton geplaatst en opgebouwd met "H" betondblokken.

Daar komt dan horizontale en verticale bewapening in en vervolgens wordt dit vol beton gestort.

Dat geeft een stevige constructie waar je al eens mag tegen rijden met de tractor.

Onder de beton van de stallen komt bouwfolie om opstijgend vocht te weren.

Vervolgens wordt de mestbak gecementeerd voor een net uitzicht.