De geotechnische studie bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Onze specialisten kiezen grond op basis van welomschreven criteria.
  2. Topografisch onderzoek
  3. Geotechnische studie

 

 

Bij het topografisch onderzoek worden de lagen onderzocht op stabiliteit en samenstelling

Voor het geotechnisch onderzoek wordt een machine gebruikt die sonderingen uitvoert.

Op basis van de analyse van de grondmonsters wordt er beslist hoe de fundering dient te zijn.

Voor de bodemanalyses en bodemonderzoeken werken we samen met een gerenomeerd ingenieursbureau, onderstaand enkele impressies.