Renovatie van zwembad te San Fulgencio.

Maken van een trap

Maken van een strand en trap

Verlagen zwembad

Afvoeren aanleggen

Vernieuwen buizen