De praktische afhandeling van de zaken bestaat uit een aantal stappen:

INLEIDING

  1. Een grondige bespreking waarin de partijen elkaar leren kennen en weten waarvoor ze staan.
  2. Bepalen van de grootte van de investering en de soort investering.

 

START werken

  1. De financiële middelen worden verzameld, hetzij spaargeld,hetzij een financiering of een mix.
  2. Betaling van het vastgoedproject verloopt in stukken naargelang de werken vorderen.
  3. Oplevering van het vastgoedproject.

 

VALORISATIE

  1. Na oplevering zorgen wij voor een zo snel mogelijke verkoop of verhuur (naargelang de gekozen formule)
  2. De investeerder heeft zijn winst binnen en kan een nieuw project starten of gewoon stoppen.