Plaatsen van Zuiveringsstation

Gepubliceerd op 29 juni 2019 om 01:00

Het is verplicht op de campo om een zuiveringsstation te plaatsen met beluchtingen sonderingsputten, met een voerloop in een drainageput.

Eveneens moet er drinkwater zijn, ofwel van de leiding ofwel via een reservoir.