Plaatsen van Zuiveringsstation

Gepubliceerd op 9 december 2022 om 01:54

Het is verplicht op de campo om een zuiveringsstation te plaatsen met beluchtingen sonderingsputten, met een voerloop in een drainageput.

Eveneens moet er drinkwater zijn, ofwel van de leiding ofwel via een reservoir.