Spectaculaire watertest van dak

Gepubliceerd op 29 juli 2023 om 10:48

Foto's van een watertest.

Elk dak testen we met tienduizenden liters water die een volledige dag op het dak blijft.

Alle afvoeren worden gedicht en vervolgens pompen we tienduizenden liters op het dak, 10 cm.

Er mogen geen lekken zijn.

Als deze proef goed doorstaan is worden de volgende lagen aangebracht en wordt het dak verder afgewerkt.

ELK DAK WORDT GETEST