Voorbereidng voor printbeton

Gepubliceerd op 22 september 2021 om 08:19

Voor het leggen van printbeton zijn er een aantal aspecten die héél belangrijk zijn om latere problemen te vermijden.

 

1)Compacteren van de grond is een heel belangrijke, wij gebruiken daarvoor een zware pletwals die ook trilt natuurlijk. Dit is een van de meest voorkomende fouten waardoor de printbeton later zakt en/of scheurt. Veel advertenties aan lage prijs compacteren gewoon niet of met een klein handmachientje waarbij nadien gegarandeerd verzakkingen ontstaan. Natuurlijk heeft dit zijn prijs, afhankelijk van de totale oppervlakte komt er snel alleen al voor het goed compacteren €10/m2 bij.

 

2)Voldoende wapening in de printbeton en liefst, zoals wij doen onder- en bovenwapening. Natuurlijk geen aluminium netje want dat heeft geen zin een echt wapeningsnet van minimaal 8 mm. gelegd met afstandshouders. ook dat heeft weer zijn prijs, met onze methode is de kost dubbel omdat we dubbele wapening leggen en netten van 10 mm.

 

3)Verankeren van de printbeton in de villa, dit is een arbeidsintensief werk want er moeten honderden gaten geboord worden en daar komen dan wapeningsstaven in die chemisch verankerd worden, zonder die ingreep krijg je gegarandeerd scheuren tussen de villa en de printbeton.door de arbeidsintensiteit is dit een dure ingreep, maar ons inziens noodzakelijk.

 

4)De juiste betonmix gebruiken

 

5)De gepaste dikte in functie van de oppervlakte, bodemgesteldheid en gebruik.

 

6)Verwerkingstijden respecteren, dus met voldoende mensen er aan werken anders krijg je problemen.

 

7)Voldoende uitzettingsvoegen maken op de gepaste tijd.

 

8)Afwerking verzorgen met de juiste producten.

 

De bovenstaande afwerking zorgt voor de perfecte verharding die jarenlang goed blijft maar waardoor wij geen printbeton kunnen leggen als service bij derden, de prijs die wij aanrekenen voor onze klanten dekt zelfs niet al onze kosten.